Introductie

Wanneer je in het leven te maken krijgt met een chronische ziekte, een opname op de Intensive Care of wanneer dit een dierbare van je overkomt, staat de wereld op zijn kop. Hulp bij de omgang met de ziekte, de gevolgen daarvan en bij de verwerking van een overweldigde gebeurtenis is soms nodig, maar helaas niet altijd in je directe omgeving te vinden. Mis je de ondersteuning en wil je deze wel en zoek je daarnaast naar professionaliteit en het persoonlijke contact?

Hanneke Oonk -Gezondheidszorgcoach- biedt individuele counselling, EMDR en trainingen vanuit een persoonlijke benadering:

  • Aan mensen die vastzitten in een verwerkingsproces na het doormaken van een ziekteperiode op de intensive care en/of de confrontatie met een chronische ziekte. Nazorg geeft je ruimte om emoties, gedachten en je verhaal te vertellen en te ontdekken hoe je nu verder kan en wilt.
  • Aan familieleden die overweldigd worden met zorgen voor een dierbare en daarbij zelf klachten ondervinden van stress, vermoeidheid en angsten die ontstaan zijn tijdens de ziekteperiode van je dierbare.
  • Aan werknemers binnen de gezondheidszorg die leven en werk op dit moment lastig kunnen combineren doordat je een moeilijke situatie of verandering hebt doorgemaakt.

Counselling is een kortdurende vorm van individuele, psychosociale begeleiding waarbij je ondersteund en begeleid wordt in het leren omgaan met pijnlijke, overweldigende of moeilijke situaties in je leven. Veranderingen die dat met zich meebrengen zijn niet altijd gemakkelijk te verwerken en te accepteren. Door de gesprekken en oefeningen die aangeboden worden ontstaan er veranderingen in gevoelens, gedachten, overtuigingen en gedrag. Er ontstaan nieuwe inzichten en de grip op de situatie neemt toe. Tijdens het traject wordt er samen met je gekeken wat er nodig is om de balans in leven en lijf te herstellen of te hervinden.

EMDR, dit staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR kan worden toegepast om de vastgelopen verwerking van overweldigende gebeurtenissen weer op gang te brengen. Bepaalde ervaringen, zoals bijvoorbeeld een verblijf op de Intensive Care kan diep ingrijpen op het leven. Wanneer de verwerking daarvan stokt kan dat ervoor zorgen dat je last krijgt van nachtmerries, angsten en andere klachten die aan blijven houden en van invloed zijn op je leven. Door EMDR kunnen herinneringen en de daarbij horende gevoelens verwerkt worden, met de bedoeling om de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

De Balanstraining voor ex-IC-patiënten, een vorm van nazorg voor ex-IC patiënten die gebaseerd is op drie pijlers; Mindfulness-lotgenoten contact en theoretische ondersteuning. Een op maat ontwikkelde training waarin ex-IC patiënten leren omgaan met de gevolgen van een kritieke ziekte en een opname op de intensive care. Meer informatie over de Balanstraining is te vinden op www.balanstraining.info

De Stressreductie training (MBSR) ook wel Mindfulnesstraining genoemd. Deze training is gericht om vanuit een gevoel van rust te leren omgaan met stress, pijn en andere ongemakken. Emoties, gedachten en lichamelijke signalen kunnen opgemerkt worden op het moment van beleven. Daardoor kun je bewuster kiezen hoe je daarmee om wilt gaan zonder daarbij in oude valkuilen en gedragspatronen te vallen. Met een milde en vriendelijke basishouding leer je bewuster kiezen hoe je dat wilt doen, waardoor deze minder invloed hebben op jezelf en daardoor op je omgeving.

Daarnaast geeft Gezondheidszorgcoach lezingen over Post Intensive Care Syndroom (PICS(F)) en het belang van nazorg aan o.a. ziekenhuizen, patiëntenverenigingen en revalidatiecentra en biedt Gezondheidszorgcoach professionele begeleiding bij intervisie en het opzetten of verbeteren van nazorgtrajecten.

 

FOTO website

Geef een reactie