Post Intensive Care Syndroom- (Familie)

Wat is PICS en PICS-F

Jaarlijks worden in Nederland ruim 80.000 mensen opgenomen op de Intensive Care. Van deze groep ondervinden ongeveer 25:000 mensen na langere tijd nog (ernstige) klachten. Soms zijn deze klachten al jaren aanwezig zonder dat PICS onderkend wordt. Binnen de gezondheidszorg is kennis over PICS namelijk nog zeer beperkt. Omdat er geen goede verklaring is denken de betrokkenen zelf vaak “dat zij gek zijn”. 

Lichamelijke klachten die vaak voorkomen zijn: spier- en zenuwpijnen, verhoogde vatbaarheid, gewrichtsklachten, vermoeidheid, conditionele problemen en spierzwakte. Concentratie en geheugenproblemen, verandering in denksnelheid, overprikkeling door geluid of 'het niet meer kunnen multitasking' zijn voorbeelden van cognitieve problemen. Ten slotte worden ook mentale problemen ervaren, zoals depressie, angsten en paniekstoornissen en posttraumatische stressstoornis (PTSS). Overigens hoeft iemand niet alle klachten te ervaren voordat je van PICS kunt spreken.

De beschreven klachten kunnen van invloed zijn op het persoonlijke-werk en het sociale leven. Psychosociale problemen komen geregeld voor evenals conflictsituaties, zowel privé als op het werk. Ook is het hervatten van werk niet altijd mogelijk of moet worden gezocht naar een andere invulling van het werk. Hierdoor kunnen in meer of mindere mate economisch en maatschappelijk gevolgen optreden.

PICS-F kan optreden wanneer je partner of kind opgenomen wordt op een Intensive Care. Je kunt daar psychische klachten van ondervinden die beschreven worden in het Post Intensive Care Syndroom bij familieleden (PICS-F). De beschreven psychische klachten zijn: depressie, angst en paniek stoornissen, PTSS en verstoorde rouw wanneer je geliefde op de Intensive Care komt te overlijden.

In samenwerking met patiëntenorganisatie IC Connect en Stichting FCIC heb ik twee filmpjes gemaakt om inzicht te geven over de cognitieve en psychische klachten bij voormalig IC patiënten en over PICS-F. Daarnaast zijn de filmpjes PICS en het delier gemaakt. De filmpjes zijn tot stand gekomen in samenwerking met het Radboudumc, de Hoge School Arnhem Nijmegen, St. FCIC en IC Connect en SIA.  Voor het bekijken van deze filmpjes klik op de link. Al deze filmpjes geven een indruk over wat er ervaren kan worden. Je eigen ervaring kan soms anders zijn, er kunnen echter ook overeenkomsten zijn.

Wanneer je op zoek bent naar wetenschappelijke onderbouwing en de laatste updates hierover raad ik je aan de website van IC Connect te bezoeken. Daar vind je bijvoorbeeld ook andere filmpjes die inzicht geven over beademing, kind op de IC en IC verworven spierzwakte.

In 2015 vroeg ik al aandacht voor de gevolgen van een IC opname. In het blad Critical Care (nr. 05/2014) wordt ingegaan op de grote behoefte van nazorg en erkenning van ex- IC patiënten en hun naasten. Ik heb daarin mijn visie over de impact van een periode op de intensive care voor ex- IC patiënten en hun naasten aangegeven.

Venticare Magazine publiceerde in 2017 een artikel over PICS. Ik ben daarvoor geïnterviewd en komt o.a. de Balanstraining onder de aandacht. Wil je het hele artikel lezen klik dan op Venticare Magazine1-2017

In Pancreatief, het blad wat ieder kwartaal uitgegeven wordt door de Alvleeskliervereniging staat een uitgebreid artikel over PICS en PICS-F. Daarin is ook een review opgenomen. Om het hele artikel te lezen klik je op Pancreatief jaargang 24|maart22|nr1