Mijn aanbod

Hoe kan ik je helpen?

In een eerste gesprek help ik je ontdekken waardoor je vastloopt. Wat niet meer werkt. Welke behoeften leven er in je? Wat mis je? Waar verlang je naar? Welke emoties ervaar je? Mijn rustige aanwezigheid geeft jou de ruimte je verhaal te doen. Mijn oprechte interesse hierin is gebaseerd op respect, onbevooroordeeld en open. Als je helder hebt waar je naartoe wilt werken, vraagt het behoorlijk wat lef om te gaan staan voor wat jij nodig hebt. Ik moedig je aan om dat te durven!

Ik kan mij voorstellen dat je niet weet of je coaching of counselling zou willen. Of dat individuele therapie of juist in groepsverband het beste bij je aansluit. Dat hoeft ook niet. In een eerste gesprek kan ik je vertellen wat ik denk dat het best past.

Individuele therapie is zinvol als je niet lekker in je vel zit en het niet goed lukt om hier zelf uit te komen. Je hebt het gevoel rond te draaien in cirkels. In gesprekken gaan we aan de slag deze cirkels te doorbreken. Er is daarnaast aandacht voor jou als individu in relatie tot mensen die belangrijk voor je zijn.

Groepstraining is zinvol wanneer je behoefte hebt om met anderen, die ook klachten ondervinden na een Intensive Care (IC) een groeiproces aan te gaan. Je ontdekt overeenkomsten en daardoor heb je het gevoel dit niet alleen door te maken. Het kan helpend en leerzaam zijn om te horen hoe anderen met hun situatie omgaan. Daarnaast is er alle gelegenheid om je individuele vraagstukken uit te werken en te doorgronden. Het is en blijft een persoonlijke proces die, ondersteund door anderen leidt tot een ontwikkeling in jezelf.

Wat kan je bereiken met Individuele therapie en groepstraining

 • Meer inzicht in jezelf, je kwaliteiten en mogelijkheden
 • Zicht hebben op jouw gedragspatronen in het hier en nu
 • Kennis en inzicht in jouw PICS-F gerelateerde klachten
 • Meer vertrouwen in jezelf, steviger in je schoenen
 • Een betere communicatie in je relatie
 • Handvatten om je probleem aan te pakken
 • Meer regie over je eigen keuzes
 • Je eigen behoeften serieus kunnen nemen
 • Verbetering van je (werk)relaties
 • Meer plezier in je werk en persoonlijk leven
 • Beter opgewassen zijn tegen moeilijke situaties
 • Groter gevoel van eigenwaarde

Coaching kan helpen als je vastloopt in een probleem op je werk. Je eigen vertrouwde manieren lijken niet meer te werken en lossen het probleem niet op.
In een kortdurend coachingstraject help ik je nieuw, effectiever gedrag te ontdekken. Jij staat centraal. Jouw vragen zijn het vertrekpunt. Samen werken we aan een helder doel. Daarmee gaan we aan de slag. Ik ben niet bang om te confronteren waardoor je inzicht krijgt in je situatie en je kunt toewerken naar een wezenlijke gedragsverandering.

Counselling is een vorm van individuele, psychosociale begeleiding waarbij je ondersteund en begeleid wordt in het omgaan met pijnlijke, overweldigende of moeilijke situaties in je leven. Het verleden is daarin belangrijk maar de nadruk ligt op wat er nu, op het moment tijdens de gesprekken gevoeld, gedacht en ervaren wordt. Ik moedig je aan om dat te durven. Tijdens de sessies bespreken we concrete situaties waar je in vastloopt. Ik speel in op wat ik zie gebeuren om de patronen waar het op vastloopt bloot te leggen. Op open en eerlijke wijze gaan we hiermee aan de slag. Mijn intuïtie en analytisch vermogen is ondersteunend. Door vragen te stellen komt er verdieping. Ik help je zo ontdekken waar je behoefte aan hebt, wat er mogelijk ontbreekt en hoe dat eventueel aangevuld kan worden. Dat kan door kennisoverdracht maar ook met behulp van handvatten, behandeltechnieken waardoor je gaat ervaren dat wat al in jezelf verborgen ligt er volop mag zijn. Zo ontstaan er veranderingen in gevoelens, gedachten, overtuigingen en gedrag. Daardoor ga je groeien, ook in het contact met anderen.

EMDR, dit staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR kan worden toegepast om de vastgelopen verwerking van overweldigende gebeurtenissen weer op gang te brengen. Bepaalde ervaringen, zoals bijvoorbeeld een verblijf op de Intensive Care kan diep ingrijpen op het leven. Wanneer de verwerking daarvan stokt kan dat ervoor zorgen dat je last krijgt van klachten zoals; prikkelbaarheid, woede-uitbarstingen, intense reacties van angst, concentratiestoornissen, nachtmerries, moeite met in-of doorslapen, overmatige waakzaamheid en/of  hulpeloosheid ervaren worden. Deze zijn van invloed op je leven. Door EMDR kunnen herinneringen en de daarbij horende gevoelens verwerkt worden, met de bedoeling om de klachten te verminderen of te laten verdwijnen. Wanneer je meer informatie over EMDR wilt lezen raad ik je aan de website; www.emdr-therapeuten.nl te lezen.

De Balanstraining voor ex-IC-patiënten, sluit aan bij de ervaring van velen dat de gevolgen van een kritieke ziekte en Intensive Care opname nog lang voelbaar zijn. Sinds 2012 is aan dit symptomencomplex de naam Post- Intensive Care Syndroom (PICS) gegeven.  De Balanstraining is een vorm van nazorg voor ex-IC patiënten die gebaseerd is op drie pijlers; Mindfulness-lotgenoten contact en theoretische en praktische ondersteuning. Een op maat ontwikkelde training waarin ex-IC patiënten ontdekken hoe om te gaan met de gevolgen van een kritieke ziekte en een opname op de intensive care.

De Balanstraining omvat vijf bijeenkomsten in een periode van tien weken. Iedere bijeenkomst duurt ongeveer 2,5 uur. Naast de bijeenkomsten ontvang je een werkboek en geluidsbestanden waarmee je thuis aan de slag kunt om de verschillende aandacht oefeningen eigen te maken. Voorafgaand aan de Balanstraining vindt een intake plaats. Dan kan in een persoonlijk gesprek besproken worden wat de Balanstraining voor je kan betekenen en of het op het moment geschikt voor je is. Deze training kan zowel individueel als in groepsverband gevolgd worden.  Meer informatie over de Balanstraining is te vinden op: www.balanstraining.info

De Individuele Stressreductie training (MBSR) ook wel Mindfulnesstraining genoemd. Deze training is gericht om vanuit een gevoel van rust te leren omgaan met stress, pijn en andere ongemakken. Emoties, gedachten en lichamelijke signalen kunnen opgemerkt worden op het moment van beleven. Daardoor kun je bewuster kiezen hoe je daarmee om wilt gaan zonder daarbij in oude valkuilen en gedragspatronen te vallen. Met een milde en vriendelijke basishouding leer je bewuster kiezen hoe je dat wilt doen, waardoor deze minder invloed hebben op jezelf en daardoor op je omgeving. De training omvat acht contactmomenten in een periode van acht weken. Iedere bijeenkomst duurt ongeveer 1,5 uur. Tijdens deze bijeenkomsten leer je aan de hand van de theorie, de meditatieoefeningen en de verdiepende gesprekken hoe je in je dagelijkse leven Mindfulness kunt toepassen. Daarnaast ontvang je een werkboek en geluidsbestanden waarmee je thuis aan de slag kunt om de verschillende aandacht oefeningen eigen te maken.

Scholing en advies aan ziekenhuizen, zorginstellingen en patiëntenorganisaties op het gebied van het Post Intensive Care Syndroom (PICS-F) en nazorgtrajecten.

Geef een antwoord