11 thoughts on “Diensten

 1. Theo

  Post author

  Op 1 juli 2014 werd ik als gevolg van een bacteriële infectie opgenomen op de Intensive Care van het Ziekenhuis VieCurie in Venlo. Ik ben een tiental dagen op de intensive care in slaap gehouden met een sepsis en een delier. Een jaar van operaties en lichamelijke revalidatie volgde. Tijdens mijn nazorggesprek op de IC in Venlo had ik aangegeven verder geen klachten te hebben. Dit was toen ook zo.
  In september 2015 kreeg ik te maken met een aantal heel vervelende verschijnselen. Een enorme vermoeidheid, concentratie en geheugenproblemen, pijn in mijn benen enz. daarnaast had ik een behoefte om te weten wat er nu eigenlijk allemaal gebeurd was. Ik ben vervolgens gaan googelen en kwam op de website http://www.opeenicliggen.nl en http://www.FCIC.nl, terecht. Daar las ik artikelen over het Post Intensive Care Syndroom. Daar schrok ik enorm van. Mijn gedachte was dat de ellende achter de rug was. Verre van dat. Ik ben vervolgens zelf in actie gekomen door te gaan zoeken naar mensen of instanties die mij konden helpen. Ik heb een tweede zeer verhelderend nazorggesprek gehad. Ik ben met behulp van fysiotherapie gaan werken aan de verloren conditie en kracht.
  Last but not least heb ik mij aangemeld voor de Balanstraining bij Hanneke Oonk. De Balanstraining heeft me twee belangrijke zaken geleerd, nml. bewust zijn van je lichaam en geest en wat je daar aan kunt doen. Daarnaast hoe belangrijk het is om je ademhaling onder controle te hebben. Een goede ademhaling geeft rust. De methode is mindfulness.
  Uiteindelijk heeft een en ander ertoe geleid dat ik na twintig maanden weer volledig aan het werk ben. Ik moet nog steeds opletten en naar mijn lichaam luisteren, maar de geleerde technieken in combinatie met kracht en conditie stellen me in staat om toch redelijk op het rechte spoor te blijven.

  Theo Vervoort

 2. Annet

  Post author

  Balanstraining voor ex ic-patiënten 2016.

  In het begin wist ik niet zo goed wat me overkwam, maar gaandeweg de cursus kreeg ik meer inzicht. Het waren fijne gemoedelijke bijeenkomsten en ik heb er veel van geleerd. Nu ben ik bezig met de Mindfulness in het dagelijks leven toe te passen en dat gaat met vallen en opnieuw beginnen, dus ik ben er nog lang niet.
  Maar ze zeggen altijd : de aanhouder wint, dus daar ga ik voor. Het vergt ook tijd om je denkwijze in je leven te veranderen en proberen te leven in het nu, dit moment.
  Ook is het fijn, dat ik altijd hulp bij Hanneke kan vinden, wanneer ik ergens geen raad mee weet en dat is een geruststellende gedachten.
  Het is zeker aan te raden voor iedereen, die vastloopt in het leven, deze cursus te gaan volgen. Ik wens iedereen alle goeds toe.
  Annet.

 3. Annemiek

  Post author

  Herkenning in de uitzending van Kruispunt 18 oktober 2015! Nog jaren na de kritieke ziekte, IC-opname en herstel heb ik nog steeds moeite mijn leven en werk weer in een goede balans te krijgen. Juist voor deze mensen hebben Hanneke en Idelette de Balanstraining ontwikkeld. Ik had geen behoefte veel terug te kijken of op te rakelen wat ik liever achter me wilde laten, maar ik kon ook niet verder; liep op een paar punten vast. Ik had moeite met de grenzen waarmee mijn lijf mij nu soms plotseling confronteert en hoe communiceer ik daarover met mijn omgeving? Hoewel aanvankelijk wat huiverig voor woorden als meditatie en mindfulness… bang dat t zweverig is, ben ik er toch voor gegaan.

  Best spannend 5 bijeenkomsten samen met anderen, materie die je niet kent, maar weten dat je deze stap voor jezelf hebt gezet. Ieder van ons heeft zijn eigen verhaal, maar gaande de opdrachten blijkt dat ik met elk van hen ook overeenkomsten heb! We leren met aandacht signalen van ons lijf op te merken en gedachten, gevoelens en sensaties te onderscheiden. Halverwege de training komen reactiepatronen en om gaan met stress aan bod, zoals je dat nu ervaart in relatie tot wat er in je leven is gebeurd. Voor mij echt de kern waar het om gaat. Pittig en confronterend, maar de moeite waard! De huiswerkopdrachten en begeleiding van Hanneke hebben me hierin juist verder geholpen. Verschillende methoden worden aangereikt en geoefend om stress die je bij jezelf opmerkt te kunnen beantwoorden zonder oordelen. Benoemen wat je energiegevers en -vreters zijn, zodat je bewuste keuzes kunt maken. Na bewust signalen opmerken, handvatten eigen maken om stress te handelen en reactiepatronen te doorbreken, is tot slot je energiebalans inschatten en communiceren met je omgeving aan de orde. Kortom: een training met een gedegen opbouw en en een samenhangend geheel.

  Wie denkt dat het hiermee klaar is,.. het is als leren autorijden, je krijgt de achtergrond kennis, nuttige handvatten, technieken en de eerste km’s oefening mee om mindful verder op weg te gaan. Ik ervaar nu meer innerlijke rust en merk signalen van mijn lijf op. Ik ervaar ook dat ik kan kiezen hoe ik er vervolgens mee om ga al heb je soms ook met je omgeving te maken..

  Dankjewel Hanneke en Idelette, dat jullie niet alleen inzien waar deze groep mensen behoefte aan heeft, maar daar middels het ontwikkelen/ geven van deze training ook invulling aan willen geven!!

  Annemiek

 4. Ditte Dijkers

  Post author

  Ik heb de balanstraining als zeer positief ervaren. Ik heb tijdens de training handvaten gekregen om mijn fysieke en mentale beperkingen, die ik over gehouden heb na mijn ongeval en het verblijf op de ic, te leren accepteren. De duidelijke uitleg verklaart een hoop van mijn klachten en dit leidt dan tot meer begrip voor mezelf.
  Maar vooral het contact met lotgenoten heeft veel erkenning en herkenning gegeven. Voor ik de training ging volgen twijfelde ik erg aan mezelf en dacht ik af en toe dat ik gek was. Maar als je hoort dat je niet de enige bent met klachten die toegeschreven worden aan het verblijf op de ic, dan geeft dat een goed gevoel. Heel veel puzzelstukjes vallen dan op hun plaats. Het vechten tegen en accepteren van je beperkingen kost dan minder energie.
  De mindfulness die gedurende de training ook aan de orde is geweest wordt nu door mij in het dagelijks leven toegepast. Op de momenten van chaos en paniek in mijn lijf en hoofd geeft dit mij de broodnodige rust.
  De goede sfeer tijdens de training en een luisterend oor van lotgenoten en leiding heeft er toe geleid dat ik me meteen thuis voelde in de groep. Daardoor stel je je op de trainingsdagen kwetsbaar op en kun je alles wat je wilt ter sprake brengen.
  Kortom….de cursus was top en ik wil bij deze dan ook Hanneke hartelijk bedanken en ook Idelette voor haar inbreng tijdens een van de trainingsdagen.

  Ditte Dijkers

 5. Nicole

  Post author

  Ik heb het laatste kwartaal van 2016 de Balanstraining bij Hanneke gevolgd. Mijn ic-opname dateert al van november 2011. De 2 jaar na deze opname zal ik nog volop in het medische circuit met weken ziekenhuisopname, extra complicaties, operaties etc.

  Ik besloot dus in 2014 dat het toen maar allemaal klaar moest zijn en heb volop de blije bij uitgehangen om iedereen, maar vooral mezelf, te bewijzen dat alles achter de rug was en we vooral vooruit moesten kijken. Dat heb ik tot medio 2015 volgehouden; het kaartenhuis stortte in elkaar en ik heb moeten toegeven dat ik afscheid moest nemen van Nicole 1.0 maar geleerd dat Nicole 2.0 ook meer dan prima is. Maar dan wel met een veranderende gezondheid en een ander energiepeil maar met dezelfde intelligentie en dezelfde positieve kijk op het leven.

  Het meest lastige van alles vond ik dat je referentie naar je oude ik veranderd is. Ik moest mezelf opnieuw leren uitvinden, leren wat ik aankon, hoe ik moest omgaan met mijn beperkingen, waar mijn (nieuwe) grenzen liggen en vooral ook hieraan toegeven en anderen duidelijk maken dat de grens bereikt is. De Balanstraining heeft mij hierin geholpen. Door inzicht te geven in mijn eigen gedrag, handvatten te geven hoe om te gaan met stress of stressvolle momenten maar ook door een stuk theoretische uitleg waardoor ik een bevestiging kreeg dat ik wel degelijk restverschijnselen heb die verklaarbaar zijn. Dit inzicht verandert op zich niets aan de situatie maar geeft me wel meer innerlijke rust.

  De training is gegeven in een aangepaste setting met slechts twee deelneemsters. Dat maakt het lotgenotencontact wellicht beperkter maar de herkenning bij en de klik met de andere deelneemster was dusdanig dat ik dit als zeer positief heb ervaren. Door haar persoonlijkheid, kennis en ervaring weet Hanneke de materie goed over te brengen en de oefeningen die de training ondersteunen worden zorgvuldig begeleid en uitgelegd. Grote uitdaging nu voor mij is hetgeen wat ik geleerd heb nog verder in praktijk te brengen en mindfull mijn activiteiten te plannen en mijn energiepeil te bewaken. Het werkboek dat bij de training wordt uitgereikt helpt daarbij, evenals de cd waarmee de oefeningen begeleid worden.

  Nu steeds meer bekend wordt over de mogelijke naweeën van een ic-opname hoop ik dat de Balanstraining beter zijn plek kan krijgen in het nazorgtraject voor een ieder die daar behoefte aan heeft. En dat meer zorgverzekeraars het nut en de noodzaak gaan erkennen van een dergelijke training en niet 'standaard' een aanvraag voor vergoeding afwijzen. Zoals mijn eigen zorgverzekeraar schreef: 'deze training is niet medisch'. Het is maar hoe je het bekijkt...

  Nicole

 6. Claudia

  Post author

  De balanstraining kwam voor mij op het juiste moment. Negen jaar na mijn tijd op de intensive care en kritische ziekte. Al die jaren erna heb ik geworsteld en gevochten tegen PICS. Ik wilde er niet van weten totdat het niet meer ging. Ik was toch beter, ik had het overleefd dus wat zeurde ik nu?
  Totdat het niet meer ging, echt niet meer ging en was het tijd om bij mezelf stil te gaan staan.

  De balanstraining heeft me veel geleerd in zeer positieve zin. Een fijne groep waar vertrouwelijkheid en veiligheid met elkaar werd gecreëerd.
  De Mindfulness, de theorie en heldere uitleg hierover maken mijn leven op dit moment een stuk aangenamer. De training is een start, cadeau aan jezelf en ik zou dat iedereen gunnen die in mijn schoenen heeft gestaan.

  Hanneke, keep up the good work!

 7. Nicole

  Post author

  Counselling, EMDR en Mindfulness was voor mij de juiste combinatie. De begeleiding van Hanneke heeft mij rust, inzicht en handvatten gegeven om weer verder te kunnen. Hanneke gaf mij het gevoel dat ik er mag zijn en dat alle gevoelens die ik had niet raar zijn.
  Ik vond het ook fijn dat ik met iemand sprak die precies weet hoe het er op de IC (intensive care) aan toe gaat en wat dat voor impact heeft. Daarnaast is zij een rustig persoon waar je makkelijk contact mee maakt.

 8. Anita

  Post author

  Door een Burn-out ben ik de individuele MBSR training bij Hanneke gaan volgen.
  Deze 8 weekse training heeft voor mij veel rust en inzicht gegeven.
  In begin was het verwarrend maar al gauw ben ik in gaan inzien wat het doel is van Mindfulness.
  Bewust leren leven in het nu! Hanneke Oonk is een uitstekende coach in dit proces.
  Zij begeleid je door het proces op zo'n mooie manier dat je gaat ervaren wat het doel is.
  Mij heeft het enorm geholpen en kan het iedereen aanraden! In deze hectische wereld is het een geweldige aanvulling op je "leven in balans" en daar hoef je geen burn-out voor te hebben gehad.

 9. Marieke

  Post author

  De Balanstraining heeft me geleerd beter stil te staan bij mezelf. Het gaf me inzicht in hoe ik dingen soms als vanzelf doe, hoe ik beslissingen soms automatisch neem en wanneer mijn eigen gedachten een loopje met me nemen. Niet altijd erg of ongewenst, maar het me hier bewust van worden, blijkt een waardevolle stap om in het vervolg passendere keuzes te kunnen maken of bijvoorbeeld saboterende gedachten te kunnen herkennen voor dat wat ze zijn.

  De training helpt mij met aanvaarden van wat is gebeurd en vertrouwen hebben in wat gaat komen.

  Hanneke reikte mij in de training en middels het huiswerk oefeningen aan waardoor ik dit zelf kon ervaren. Die bewustwording volgt dan bijna als vanzelf, maar dat neemt niet weg dat de training op zijn tijd toch heel pittig, intensief en confronterend is.

  De mindfulness onderdelen uit de training weet Hanneke op zo een prettige en nuchtere manier duidelijk te maken dat mijn aanvankelijke weerstand hiervoor gelukkig al heel snel verdween. Het is echt iets wat je moet ervaren want als je het wilt uitleggen vind ik dat het nog steeds zo zweverig klinkt als waar ik dus onterecht bang voor was.

  Het was heel fijn om in maar 5 bijeenkomsten zulke basale kennis te verwerven, hierdoor voelt het geleerde zowel heel groot als ook maar heel klein. De raakvlakken met de ic opname zijn mede daardoor denk ik ook nooit vergezocht en sluiten er steeds precies op aan. Het heeft me echt geholpen een nieuwe balans te vinden met mijn nieuwe ik.

  Achteraf kan ik zeggen dat er een mooie opbouw in de trainingsdagen zit. Ik moest daar wel op leren vertrouwen want ik wilde toch eigenlijk wel graag van te voren weten wat dit mij allemaal op zou leveren. Nu weet ik dat de resultaten uiteindelijk ook mede bepaald worden door je eigen inzet.

  Nog niet alle antwoorden die ik zocht heb ik gevonden, maar mijn zoektocht voortzetten voelt nu vrijblijvender dan voor de training toen het me in een soort van verstikkende greep had gekregen. Voelde ik me eerst zo’n robotstofzuiger, steeds weer een stukje gaan, weer botsen tegen een zelfde of volgende muur en er niet echt uitkomen. Nu kan ik weer opkijken, ademhalen en zelf bepalen waar te gaan.

  Door de training weet ik nu hoe ik zelf kan voorkomen dat ik mijzelf weer kwijt raak. De balans is opgemaakt en ik heb geleerd hoe deze te bewaken. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst, hoe die er ook uit zal zien.

  Door de balanstraining is mijn glas weer halfvol, zelfs met een slok er uit!
  Dank je wel voor jouw hulp daarbij!

  Marieke, Ic-opname in 2013 (septische shock), volgde de individuele Balanstraining (in 2018).

 10. Joppe

  Post author

  Na een sepsis, IC opname en 4 weken in het ziekenhuis in buitenland, heb ik contact gezocht met Hanneke voor counseling en mij te helpen met post-IC effecten.

  We hebben dit geheel online gedaan via Skype. Met alleen een eenmalige persoonlijke kennismaking.

  Hanneke is voor mij een belangrijk steunpilaar geweest, met gesprekken waar ik naar uit keek. Het gaf mij rust om te weten dat er altijd een moment was om zake te bespreken waar ik mee struggelde. Ondanks dat we alleen online hebben gesproken was Hanneke op het juiste moment sensitief hoe het emotioneel met mij ging. Ik vond het knap dat ondanks dat wij alleen online gesprekken hebben gevoerd, zij het er altijd precies uithaalde.
  Ze heeft mij geholpen door de juiste vragen te stellen, de juiste achtergrond te geven om effecten te begrijpen en de juiste handvatten en tools te geven om zowel fysiek als cognitief te herstellen. Zoals om om te kunnen gaan met flash-back, angsten en andere emoties die anders waren en werden ervaren na de IC-ervaring.

 11. Edwin

  Post author

  Negen jaar geleden heb ik zes weken op IC gelegen, waaraan ik PICS/PTSS heb overgehouden.
  Afgelopen periode heb ik bij Hanneke, de Balanstraining, en EMDR gevolgd.
  De Balanstraining, heeft mij geholpen, het leven weer een beetje te leren begrijpen, en te accepteren hoe dingen zijn. Door mijn opname op IC en de Balanstraining ben ik anders over dingen na gaan denken, en ben ik me ook bewust geworden, dat ik jaren op de automatische piloot heb geleefd. Iets waarbij traumatische ervaringen uit het leven eigenlijk nooit verwerkt zijn geweest.
  Na even pas op plaats te hebben gemaakt, zijn we dit jaar begonnen met EMDR-therapie. Onlangs hebben we dit afgesloten. Als gevolg van de therapie, voel ik me tegenwoordig een stuk rustiger, ook de omgeving heeft dit inmiddels opgemerkt.

  De gevolgen van IC zullen altijd blijven.
  Wel is het fijn dat ik er inmiddels, beter mee weet om te gaan.

Geef een antwoord