Tarieven

€ 55,- tot € 65,- per uur voor particulieren
€ 80,- per uur (exclusief btw) voor bedrijven en instellingen

Voor verdere tariefinformatie klik op het desbetreffende dienstaanbod, daar staat ook beschreven onder welke voorwaarden zorgverzekeraars het aanbod eventueel vergoeden.

Naast het face to face contact is begeleiding via Skype, telefoon en mail mogelijk. Dit kan wenselijk zijn wanneer de afstand te groot is en u toch ondersteuning wenst. Hierin wordt het uurtarief gehanteerd.

Bij projecten met een langere duur wordt voor bedrijven en instellingen een voorstel op maat gemaakt. Hierbij kan een afwijkend tarief worden afgesproken.

Particulieren kunnen de counsellingskosten soms deels vergoed krijgen. Dit is afhankelijk van de Zorgverzekeraar en het soort verzekering. Voor verdere informatie hierover kunt u op http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/counseling klikken. Voor een declaratie bij uw zorgverzekeraar dient u de AGB codes van Gezondheidszorgcoach te vermelden:

AGB code: Persoonlijk 90/048453
AGB code: Praktijk 90/57003

Gezondheidszorgcoach is lid van de ABvC: de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling

Gezondheidszorgcoach is ingeschreven in het RBCZ-register als Registertherapeut BCZ

Gezondheidszorgcoach is aangesloten bij VMBN: Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen.

Gezondheidszorgcoach is aangesloten bij Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland

Gezondheidszorgcoach is aangesloten bij het IVM: Instituut voor Mindfulness.

Gezondheidszorgcoach is aangesloten bij Gcoach.nl en Counselling.nl

Gezondheidszorgcoach is aangesloten bij SCAG

Klachten

Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Maak het gerust bespreekbaar. Ik sta altijd open voor feedback en ook voor kritiek. In de meeste gevallen zullen we samen tot een oplossing kunnen komen. Wilt u uw klacht toch formaliseren? Per 1 januari 2017 is iedere zorgverlener verplicht aangesloten bij een door het ministerie van VWS erkende geschillencommissie. In mijn geval is dat het SCAG. U kunt online een klacht indienen bij het SCAG (www.scag.nl). De juristen van het SCAG zullen uw klacht in behandeling nemen en beoordelen of deze ontvankelijk is.

Vermeld in uw schrijven:

  • Naam, adres en woonplaats van de klager
  • Naam, voorletters en adres/werkadres van de aangeklaagde
  • Korte omschrijving van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en omstandigheden waarop de klacht berust
  • Handtekening van de klager

Privacy

Om inzicht te geven hoe Gezondheidszorgcoach omgaat met uw privacy is in het volgende document toelichting gegeven. Klik hiervoor op de volgende link: Uw-privacy

Geef een reactie