Tarieven

Kosten intakegesprek € 75,00                                                                             Vervolgconsult € 60,- per uur voor particulieren
Voor bedrijven en instellingen € 80,00

Voor verdere tariefinformatie klik op het desbetreffende dienstaanbod, daar staat ook beschreven onder welke voorwaarden zorgverzekeraars het aanbod eventueel vergoeden.

Naast het face to face contact is begeleiding online, telefonisch en per mail mogelijk. Dit kan wenselijk zijn wanneer de afstand te groot is en u toch ondersteuning wenst. Hierin wordt het uurtarief gehanteerd.

Bij projecten met een langere duur wordt voor bedrijven en instellingen een voorstel op maat gemaakt. Hierbij kan een afwijkend tarief worden afgesproken.

Particulieren kunnen de psychosociale begeleidingskosten soms deels vergoed krijgen. Dit is afhankelijk van de Zorgverzekeraar en het soort verzekering. Voor verdere informatie hierover kunt u op deze link klikken. Voor een declaratie bij uw zorgverzekeraar dient u de AGB codes van Gezondheidszorgcoach te vermelden:

AGB codes zijn op te vragen via mail

Gezondheidszorgcoach is lid van de LVPW: Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden

Gezondheidszorgcoach is ingeschreven in het RBCZ-register als Registertherapeut BCZ

Gezondheidszorgcoach is aangesloten bij VMBN: Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen.

Gezondheidszorgcoach is aangesloten bij Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland

Gezondheidszorgcoach is aangesloten bij het IVM: Instituut voor Mindfulness.

Gezondheidszorgcoach is aangesloten bij Gcoach.nl en Counselling.nl

Als Registertherapeut van LVPW val ik onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ ) en ben ik aangesloten bij Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) 

Klachten

Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Maak het gerust bespreekbaar. Ik sta altijd open voor feedback en ook voor kritiek. In de meeste gevallen zullen we samen tot een oplossing kunnen komen. Wilt u uw klacht toch formaliseren? Per 1 januari 2017 is iedere zorgverlener verplicht aangesloten bij een door het ministerie van VWS erkende geschillencommissie. In mijn geval is dat het SCAG. U kunt online een klacht indienen bij het SCAG (www.scag.nl). De juristen van het SCAG zullen uw klacht in behandeling nemen en beoordelen of deze ontvankelijk is.

Vermeld in uw schrijven:

  • Naam, adres en woonplaats van de klager
  • Naam, voorletters en adres/werkadres van de aangeklaagde
  • Korte omschrijving van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en omstandigheden waarop de klacht berust
  • Handtekening van de klager

Privacy

Om inzicht te geven hoe Gezondheidszorgcoach omgaat met uw privacy is in het volgende document toelichting gegeven. Klik hiervoor op de volgende link: Uw-privacy

Geef een antwoord