EMDR

EMDR kan worden ingezet om de vastgelopen verwerking van overweldigende gebeurtenissen weer op gang te helpen. Bepaalde ervaringen kunnen diep ingrijpen op je leven waarbij je niet altijd in staat bent dit op eigen kracht te verwerken. Er kunnen dan psychische klachten ontstaan die het dagelijkse leven flink kunnen beïnvloeden. Een aantal klachten kunnen zijn; prikkelbaarheid, woede-uitbarstingen, intense reacties van angst, concentratiestoornissen, nachtmerries, moeite met in-of doorslapen, overmatige waakzaamheid en/of  hulpeloosheid ervaren worden.

Tijdens de EMDR behandeling zal ik je vragen aan de nare gebeurtenis terug te denken, inclusief de beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om informatie te verzamelen over de gebeurtenis en in een vervolgafspraak zal het verwerkingsproces worden opgestart. Door het volgen van mijn hand of het horen van de klikjes wordt het "informatieverwerkingssysteem" in de hersenen gestimuleerd. Eerst volgt er een stroom van gedachten en/of beelden maar soms ook van emoties en lichamelijke reacties. Steeds komt er een korte onderbreking waarop je gevraagd wordt om je te concentreren op wat er op dat moment het meest op de voorgrond is, waarna de handbeweging of klikjes weer gestart wordt. Hoe langer de "informatieverwerking" gaande is hoe meer de herinnering van de overweldigende gebeurtenis naar de achtergrond verdwijnt en de emotionele lading minder wordt.

De EMDR behandeling omvat minimaal drie afspraken maar kan ook langer duren, dit hangt af van je persoonlijke verhaal.

Wanneer je meer informatie over EMDR wilt lezen raad ik je aan de website; www.emdr-therapeuten.nl te lezen.