Advies & scholing

Lezingen en Scholing; Ik biedt lezingen en scholing over het Post Intensive care Syndroom (PICS-(F) waarbij de F staat voor familie. Ook wordt daarin het grote belang van nazorg aangereikt. Ziekenhuizen, revalidatiecentra en patiëntenverenigingen kunnen daarover geïnformeerd worden op een professionele en persoonlijke manier. Met mijn achtergrond als IC verpleegkundige aangevuld met de specialisatie in het aanbieden van nazorg aan ex-IC patiënten kan ik daarin verbindend zijn. Het belang van psychosociale zorg op de Intensive Care, patiënt en hun naasten en de nazorg staan daarin centraal. Het doel is om daarin verbindend te zijn. Zorgvuldig wordt afgestemd welke wensen er zijn en voor wie de lezing of scholing gegeven wordt.

Nazorg; Ik adviseert ziekenhuizen, zorginstellingen en revalidatie centra in het realiseren van een op maat afgestemde vorm van nazorg. Voor mij is het belangrijk dat de nazorg aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de zorginstelling. Het uiteindelijk doel is dat de patiënt de noodzakelijke nazorg aangeboden kan worden.

Tijdens een oriënterend gesprek worden de wensen en mogelijkheden besproken waarna ik een advies zal uitbrengen. Daarnaast kunnen de volgende diensten ondersteund worden:

  • Het implementeren van het advies
  • De procesbegeleiding
  • Het coachen van poli- verpleegkundigen in gesprekstechnieken
  • Het coachen van artsen in gesprekstechnieken

Geef een reactie