Advies & scholing

Lezingen en Scholing; Gezondheidszorgcoach biedt lezingen en scholing over het Post Intensive care Syndroom (PICS-(F) waarbij de F staat voor familie. Ook wordt daarin het grote belang van nazorg aangereikt.  Ziekenhuizen, revalidatiecentra en patiëntenverenigingen kunnen daarover geïnformeerd worden op een professionele en persoonlijke manier. Met mijn achtergrond als IC verpleegkundige aangevuld met de specialisatie in het aanbieden van nazorg aan ex-IC patiënten kan ik daarin verbindend zijn. Het belang  van zorg op de Intensive Care, patiënt en hun naasten en de nazorg staan daarin centraal. Het doel is om daarin verbindend te zijn. Zorgvuldig wordt afgestemd welke wensen er zijn en voor wie de lezing of scholing gegeven wordt.

Intervisie; Gezondheidszorgcoach biedt professionele begeleiding voor intervisie. Met een groep mensen van maximaal acht personen worden werkgerelateerde vraagstukken doorgenomen en aan de hand van een intervisiemodel uitgewerkt. Het doel van intervisie is om met en van elkaar te leren in een veilige, vertrouwelijke setting, zonder te oordelen en te veroordelen.

Een intervisiebijeenkomst duurt 1,5 tot 2 uur, afhankelijk van de vraagstelling en het intervisiemodel dat gehanteerd wordt. Onderdeel van de intervisie is een evaluatie waarbij de deelnemers aangeven hoe ze de intervisie ervaren, wat ze daarbij prettig vinden en welke behoeften ze hebben. Deze ervaringen worden meegenomen als input voor de volgende bijeenkomst.

Gezondheidszorgcoach biedt de structuur en expertise die nodig is om op een zorgvuldige, prettige en eerlijke manier de kwaliteit van het werk, de onderlinge samenwerking en het werkplezier te verbeteren.

Nazorg; Gezondheidszorgcoach adviseert ziekenhuizen, zorginstellingen en revalidatie centra in het realiseren van een op maat afgestemde vorm van nazorg. Voor Gezondheidszorgcoach is het belangrijk dat de nazorg aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de zorginstelling. Het uiteindelijk doel is dat de patiënt de noodzakelijke nazorg aangeboden kan worden.

Tijdens een oriënterend gesprek worden de wensen en mogelijkheden besproken waarna Gezondheidszorgcoach een advies zal uitbrengen. Daarnaast kunnen de volgende diensten ondersteund worden:

  • Het implementeren van het advies
  • De procesbegeleiding
  • Het coachen van poli- verpleegkundigen in gesprekstechnieken
  • Het coachen van artsen in gesprekstechnieken

 

Geef een antwoord