Balanstraining voor ex-IC-patiënten

Op initiatief van Gezondheidszorgcoach en in samenwerking met Idelette Nutma (ervaringsdeskundige) is een op maat gemaakte Balanstraining ontwikkeld voor ex-IC-patiënten, die minimaal 9 maanden geleden de Intensive Care hebben verlaten. De training sluit aan bij de ervaring van velen dat de gevolgen van een kritieke ziekte en Intensive Care opname nog lang voelbaar zijn. Sinds 2012 is aan dit symptomencomplex de naam Post- Intensive Care Syndroom (PICS) gegeven. Met behulp van de volgende onderdelen ga je ontdekken hoe je vanuit je eigen kracht met de gevolgen kunt en wilt omgaan:

  • Oefeningen in bewustwording
  • Lotgenoten contact
  • Theoretische- en praktische informatie.

Het ervaren van meer balans in leven en lijf is uiteindelijk het doel.

De Balanstraining in groepsverband omvat vijf bijeenkomsten in een periode van tien weken. Iedere bijeenkomst duurt ongeveer 2,5 uur. Naast de bijeenkomsten ontvang je een werkboek en geluidsbestanden waarmee je thuis aan de slag kunt om de verschillende aandacht oefeningen eigen te maken.
Voorafgaand aan de Balanstraining vindt een intake plaats. Dan kan in een persoonlijk gesprek besproken worden wat de Balanstraining voor je kan betekenen en of het op het moment geschikt voor je is. Bij deelname aan de Balanstraining is de intake vrij van kosten, anders wordt het uurtarief gehanteerd.

De Balanstraining kan ook individueel gevolgd worden. Je kunt dan je eigen tempo aangeven en de sessies zijn korter. Kijk voor meer informatie over de kosten bij de praktijkinformatie op deze website.

Voor meer informatie klik op Folder Balanstraining voor ex-IC-patiënten. Ook kun je de website van de Balanstraining bezoeken www.balanstraining.info.

In de afgelopen jaren is er geregeld aandacht geschonken in vakbladen maar ook in de media aan de Balanstraining. In het vakblad voor Acute Zorg; Venticare Magazine van februari 2017 staat een informatief artikel over het Post Intensive Care Syndroom(PICS).

De titel is al veelzeggend; IC-survivor levert fors in op kwaliteit van leven. Een informatief artikel waarin de zorgprofessional en de ervaringsdeskundigen samen aan het woord zijn over wat de kritieke ziekte en opname op de intensive care op de langere termijn betekent voor de patiënt. Er wordt aandacht geschonken aan de Balanstraining voor ex-IC-patiënten, waarin ook enkele effecten van de Balanstraining weergegeven worden en deelneemster Marjolein haar ervaringen beschrijft. Klik voor het artikel op: Venticare Magazine1-2017_PICS

Daarnaast heeft Marjolein in een interview in Linda over het Post Intensive Care Syndroom vertelt. Marjolein kwam tijdens haar herstel in aanraking met de Balanstraining, mede hierdoor is haar kwaliteit van leven weer toegenomen. Klik op de volgende link 

Op 18 oktober 2015 werd in de Kruispunt documentaire; de IC-overlever aandacht geschonken aan de gevolgen van een opname op de Intensive Care waarin de Balanstraining als nazorgmogelijkheid genoemd werd. Deze aflevering is terug te kijken door op de volgende link te drukken De IC- overlever

In het vakblad International Journal of Psychology & Behavior Analysis worden de eerste onderzoeksresultaten van de Balanstraining weergegeven. In navolging op het 7e internationale EfCCNA congres in Belfast is op initiatief van Dr. Margot van Mol en in samenwerking met Lilian Vloet, Lector Acute Intensive Zorg aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Hanneke Oonk een artikel geschreven over de eerste resultaten van het onderzoek naar de effecten van de Balanstraining voor ex-IC-patiënten. Het is voor het eerst dat deze nieuwe methode, om met de gevolgen van een kritieke ziekte en opname op de Intensive Care te leren omgaan, beschreven wordt in een internationaal tijdschrift.