Balanstraining

Op initiatief van Gezondheidszorgcoach en in samenwerking met Idelette Nutma (ervaringsdeskundige) is een op maat gemaakte Balanstraining ontwikkeld voor ex-IC-patiënten, die minimaal 9 maanden geleden de Intensive Care hebben verlaten. De training sluit aan bij de ervaring van velen dat de gevolgen van kritieke ziekte en Intensive Care opname nog lang voelbaar zijn. Met behulp van de volgende onderdelen ga je zelf actief aan de slag om met de gevolgen om te leren gaan:

• Oefeningen in bewustwording
• Lotgenoten contact
• Theoretische- en praktische informatie.

Het ervaren van meer balans in leven en lijf is uiteindelijk het doel.

Voor de precieze data klik dan op Balanstraining

Afhankelijk van de belangstelling zal de Balanstraining ook op andere locaties in het land aangeboden worden. Voel je dan ook van harte uitgenodigd om je belangstelling kenbaar te maken, zodat de volgende trainingslocatie afgestemd kan worden op je eigen locatie wensen.

Voorafgaand aan de Balanstraining vindt een intake plaats. In een persoonlijk gesprek wordt ingegaan op je situatie en vindt er afstemming plaats op wat voor jouw geschikt en mogelijk is.

Kijk voor meer informatie onder het kopje diensten of klik op Folder Balanstraining voor ex-IC-patiënten Daarnaast kun je de website van de Balanstraining bezoeken www.balanstraining.info. Voor aanvullende informatie kun je vrijblijvend telefonisch contact opnemen.

De Balanstraining voor ex-IC-patiënten wordt aangeboden voor €390,-

Gaat je voorkeur uit naar een individueel begeleidingstraject is dat ook mogelijk. Gezondheidszorgcoach kijkt dan samen met je welke op maat gerichte nazorg voor jouw mogelijk en wenselijk is. De individuele Balanstraining wordt aangeboden voor het uurtarief.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden een gedeelte van de kosten. Je kunt de link aanklikken voor meer informatie hierover.
Geadviseerd wordt ook je eigen zorgverzekeraar te raadplegen.

In het vakblad voor Acute Zorg; Venticare Magazine van februari 2017 staat een informatief artikel over het Post Intensive Care Syndroom(PICS).

De titel is al veelzeggend; IC-survivor levert fors in op kwaliteit van leven. Een informatief artikel waarin de zorgprofessional en de ervaringsdeskundigen samen aan het woord zijn over wat de kritieke ziekte en opname op de intensive care op de langere termijn betekent voor de patiënt. Er wordt aandacht geschonken aan de Balanstraining voor ex-IC-patiënten, waarin ook enkele effecten van de Balanstraining weergegeven worden en deelneemster Marjolein haar ervaringen beschrijft. Klik voor het artikel op: Venticare Magazine1-2017_PICS

Interview van Marjolein in Linda over het Post Intensive Care Syndroom.

Marjolein vertelt over haar ziektegeschiedenis op en na de Intensive Care en welke restklachten zij nog dagelijks ondervindt door haar IC-opname. Tegenwoordig zijn deze restklachten beter bekend als het Post Intensive Care Syndroom. Marjolein kwam tijdens haar herstel in aanraking met de Balanstraining, mede hierdoor is haar kwaliteit van leven weer toegenomen. Zie de volgende link: http://www.lindanieuws.nl/…/marjolein-48-heeft-pics-nadat-…/

Het AD Haagse Courant besteedt ook aandacht aan de Balanstraining. Klik op AD Haagse Courant 12-03-2015 om het artikel te lezen.

Op 18 oktober 2015 werd in de Kruispunt documentaire; de IC-overlever aandacht geschonken aan de gevolgen van een opname op de Intensive Care waarin de Balanstraining als nazorgmogelijkheid genoemd werd. Deze aflevering is terug te kijken door op de volgende link te drukken De IC- overlever