Introductie

De afgelopen maanden wordt er in de media veel aandacht geschonken aan het Coronavirus en de intensive care (IC). Er wordt veel gesproken over de mogelijke gevolgen van een opname op de IC en het doormaken van een kritieke ziekte. Het Post Intensive Care Syndroom is hierdoor ineens bekend bij vele mensen. Dat is positief aan de hele coronacrisis omdat er nu meer aandacht is voor gerichte nazorg.

Welkom, ik ben Hanneke Oonk en eigenaar van Gezondheidszorgcoach. Op deze site kun je informatie vinden over de ondersteuning die ik bied wanneer jezelf of een naaste te maken krijgt met een ernstige ziekte, een IC opname en/of ziekenhuisopname. De gevolgen zijn soms onvoorspelbaar en ingrijpend. Dit geeft vaak veel stress, onzekerheden, emoties en een stuurloos gevoel. 

Als Gezondheidszorgcoach bied ik professionele begeleiding bij de gevolgen en verwerking hiervan. Hierdoor ervaar je weer rust en zelfvertrouwen en leer je om met de mogelijke veranderingen om te kunnen gaan.

Hanneke Oonk -Gezondheidszorgcoach- biedt individuele counselling, EMDR en trainingen gebaseerd op stressreductie:

  • Aan mensen die klem zitten in een verwerkingsproces na het doormaken van een ziekteperiode op de intensive care en/of de confrontatie met een ernstige ziekte. Nazorg geeft je ruimte om emoties te voelen en te uiten. Gedachten te ordenen en je verhaal te vertellen. En daarnaast te ontdekken hoe je nu zelf verder kan en wilt.
  • Aan familieleden die overweldigd worden met zorgen voor een dierbare en daarbij zelf klachten ondervinden van stress, vermoeidheid en angsten die ontstaan zijn tijdens de ziekteperiode van je dierbare.
  • Aan werknemers binnen de gezondheidszorg die leven en werk op dit moment lastig kunnen combineren doordat een stressvolle gebeurtenis of verandering heeft plaatsgevonden binnen je werk of daarbuiten. Leer en ontdek daarbij de zorg voor jezelf.

Counselling is een kortdurende vorm van individuele, psychosociale begeleiding waarbij je ondersteund en begeleid wordt in het omgaan met pijnlijke, overweldigende of moeilijke situaties in je leven. Veranderingen die dat met zich meebrengen zijn niet altijd gemakkelijk te verwerken en te accepteren. Door de gesprekken en oefeningen die aangeboden worden ontstaan er veranderingen in gevoelens, gedachten, overtuigingen en gedrag. Er ontstaan nieuwe inzichten en de grip op de situatie neemt toe. Tijdens het traject wordt er samen met je gekeken wat er nodig is om de balans in leven en lijf te herstellen of te hervinden.

EMDR, dit staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR kan worden toegepast om de vastgelopen verwerking van overweldigende gebeurtenissen weer op gang te brengen. Bepaalde ervaringen, zoals bijvoorbeeld een verblijf op de Intensive Care kan diep ingrijpen op het leven. Wanneer de verwerking daarvan stokt kan dat ervoor zorgen dat je last krijgt van nachtmerries, angsten en andere klachten die aan blijven houden en van invloed zijn op je leven. Door EMDR kunnen herinneringen en de daarbij horende gevoelens verwerkt worden, met de bedoeling om de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

De Balanstraining voor ex-IC-patiënten, een vorm van nazorg voor ex-IC patiënten die gebaseerd is op drie pijlers; Mindfulness-lotgenoten contact en theoretische ondersteuning. Een op maat ontwikkelde training waarin ex-IC patiënten ontdekken hoe om te gaan met de gevolgen van een kritieke ziekte en een opname op de intensive care. Meer informatie over de Balanstraining is te vinden op www.balanstraining.info

De Stressreductie training (MBSR) ook wel Mindfulnesstraining genoemd. Deze training is gericht om vanuit een gevoel van rust te leren omgaan met stress, pijn en andere ongemakken. Emoties, gedachten en lichamelijke signalen kunnen opgemerkt worden op het moment van beleven. Daardoor kun je bewuster kiezen hoe je daarmee om wilt gaan zonder daarbij in oude valkuilen en gedragspatronen te vallen. Met een milde en vriendelijke basishouding leer je bewuster kiezen hoe je dat wilt doen, waardoor deze minder invloed hebben op jezelf en daardoor op je omgeving.

Daarnaast geeft Gezondheidszorgcoach lezingen over Post Intensive Care Syndroom (PICS(F)) en het belang van nazorg aan o.a. ziekenhuizen, patiëntenverenigingen en revalidatiecentra en biedt Gezondheidszorgcoach professionele begeleiding bij intervisie en het opzetten of verbeteren van nazorgtrajecten.

FOTO website

Geef een reactie