Zorginstellingen en patiëntenverenigingen

Gezondheidszorgcoach biedt instellingen binnen de gezondheidszorg kennis, begeleiding en expertise op het gebied van:

Intervisie. Met behulp van verschillende intervisiemodellen zoals; de oplossingsgerichte of de Balintmethode kunnen inzichten gekregen worden over eigen functioneren. Leren met- en van collega’s in een vertrouwelijke setting biedt enorm veel mogelijkheden en inzichten.

Omgaan met ethische vraagstukken, je eigen ideeën daarover in verhouding met teamgenoten maar ook onderwerpen die voor ontwikkeling en verbetering in aanmerking komen zijn onderwerpen voor de intervisie. De openheid, kwetsbaarheid maar ook moed, vertrouwelijkheid en de wil tot veranderen zijn helpend om een goed resultaat te behalen.
Intervisie draagt bij aan verandering van werkverhoudingen en culturen binnen een werkgerelateerde samenwerking.

Het ontwikkelen en opzetten van nazorgpoliklinieken, in het bijzonder de nazorg binnen de Intensive Care zorg is in ontwikkeling. Er is veel onderzoek gedaan naar de lange termijn consequenties van een opname op de Intensive Care. Niet ieder ziekenhuis hoeft daarin echter zijn eigen “wiel” uit te vinden. Gezondheidszorgcoach biedt hierin de mogelijkheid om zorgvuldig en professioneel advies uit te brengen. Daarin rekening houdend met de grote en mogelijkheden van uw zorginstelling.

Daarnaast geeft Gezondheidszorgcoach lezingen over het Post Intensive Care Syndroom en het belang van nazorg daarin. Nazorg wat start op de Intensive Care en tot jaren na het verlaten van de Intensive Care soms nodig is.

Zorg op maat is het motto van Gezondheidszorgcoach.

Geef een antwoord