Post Intensive Care Syndroom

Het Post- Intensive Care Syndroom (PICS)

Wist je dat er jaarlijks ongeveer 80:000 mensen te maken krijgen met een (on)geplande opname op de Intensive Care (IC) in Nederland en dat ongeveer 25:000 mensen hier nog lange tijd daarna gevolgen van ondervinden. Klachten die chronisch van aard zijn. Wist je dit niet? Je bent niet de enige die hier mogelijk van schrikt en ook nog nooit iets over gehoord heeft.

Mensen die een opname op de Intensive Care mee hebben gemaakt weten dat dit overweldigend kan zijn. Zij weten echter vaak niet, dat wat zij daarna aan klachten ervaren een gevolg kan zijn van de opname op de Intensive Care. Mensen denken vaak "ik ben gek geworden" en willen niets liever dan dat het weer normaal wordt, net als voor de opname op de Intensive Care. Informatie hierover is bij huisartsen en andere eerstelijnshulpverleners nog vrij onbekend, waardoor mensen vaak geen (h)erkenning vinden in de aangeboden zorg. De langetermijngevolgen van een kritieke ziekte en IC opname kunnen heel divers zijn en worden in het Post-Intensive Care Syndroom beschreven.

Wat daarnaast ook vrij onbekend is, maar wel aanwezig kan zijn is het Post- Intensive Care Syndroom bij Family (PICS-F). Naasten die bij hun geliefden of familielid op de Intensive Care zijn geweest en deze gebeurtenis heel bewust meemaakten, kunnen hier nadien ook gevolgen van ervaren.

Graag vertel ik je op 9 november vanaf 19:00 tot ongeveer 21:00 uur, in Bala bewustzijnscentrum (Trompstraat 1 in Huizen)  meer over PICS(F) . Jouw vragen en ervaringen kunnen daarbij gehoord worden. Daarnaast vertel ik je welke nazorgmogelijkheden er op dit moment zijn, zodat je hiervan op de hoogte wordt gebracht en de zoektocht makkelijker wordt. Weten is beter dan in onwetendheid te blijven zoeken, dan is de vervolgstap duidelijker en makkelijker te zetten. Heb je belangstelling dan kun je je aanmelden bij:

Hanneke Oonk, Gezondheidszorgcoach 06-36 19 10 21

Korte weergave van de lezing: Doordat de samenstelling van de groep ook uit naasten van de voormalig IC patiënt bestond kwam ook het Post- Intensive Care syndroom voor Familie (PICS-F) uitgebreid aan bod. Het zorgde voor herkenning en sommige puzzelstukjes vielen op hun plek. Dat is de bedoeling met deze lezingen, het is nog zo onbekend. Wat betekent dat nu voor jezelf, welke klachten kan je herleiden en hoe ga je hiermee om als persoon. Het was een mooie avond met zeer geïnteresseerde deelnemers die nu meer weten over PICS en PICS-F.