Nazorg intensive care moet uit de kinderschoenen

Prachtig artikel in het vakblad Medisch Contact dat de urgentie van de problematiek van ex-IC-patiënten beschrijft, zowel in onderzoek, multidisciplinaire samenwerking, opleiding, revalidatie als in samenwerking tussen 1e en 2e lijnszorg. De aandacht voor het Post Intensive Care syndroom en met name het beperken van deze klachten moet onder de aandacht komen van een breed publiek. Auteurs zijn: Marianne Brackel jeugdarts KNMG niet-praktiserend/ic ervaringsdeskundige en Marike van der Schaaf, fysiotherapeut en epidemioloog/afdeling Revalidatie AMC/lector revalidatie in de acute zorg aan de Hogeschool van Amsterdam, en Diederik van Dijk hoogleraar Intensive Care Geneeskunde, UMC Utrecht
Nazorg intensive care moet uit de kinderschoenen