Website FCIC

De Stichting FCIC heeft in samenwerking met Venticare een website ontwikkeld.
Op deze website ziet u alle wetenswaardigheden op het gebied van zorg op en ver na de periode op de Intensive Care.
Interessante artikelen, inlichting over de verschillende werkgroepen zoals lotgenoten contact, nazorg en kind op de IC en nog veel meer.
Voor meer informatie www.fcic.nl