Psychosociale problematiek van ex-IC patiënten en hun naasten is steeds belangrijker

Lorette Gijsbers, IC verpleegkundige en oprichtster van de LinkedIn-groep FCIC (Family Centered Intensive Care) geeft haar visie op het gebied van nazorg en de ontwikkelingen die nodig zijn om deze te verbeteren.
Critikel Care nr 04-2014