Aan weerszijden van de stethoscoop

In dit boek wordt ingegaan op de mogelijkheden om de communicatie tussen artsen en andere werkenden binnen de zorg met patiënten te verbeteren. Er is gebleken dat ontevredenheid bij patiënten veelal te maken hebben met een gebrekkige communicatie met arts of andere hulpverleners. Er wordt met behulp van praktische tips, theoretische modellen en adviezen ingegaan op verbetering van de communicatie met als doel om zo een meer humane zorg te kunnen creëren.

 

Aan weerszijden van de stethoscoop