Websites

Op 1 januari 2017 is de nieuwe website van de Balanstraining voor ex-IC-patiënten gelanceerd. Een mooie informatieve website waar veel informatie over de Balanstraining, het Post Intensive Care Syndroom (PICS(F) en verhalen van deelnemers te vinden is. www.balanstraining.info De Balanstraining is een initiatief van Gezondheidszorgcoach en is in samenwerking met Idelette Nutma en Hanneke Oonk ontwikkeld.

De Stichting FCIC heeft in samenwerking met Venticare een website ontwikkeld.
Op deze website ziet u alle wetenswaardigheden op het gebied van zorg op en ver na de periode op de Intensive Care.
Interessante artikelen, inlichting over de verschillende werkgroepen zoals lotgenoten contact, nazorg en kind op de IC en nog veel meer.
Voor meer informatie www.fcic.nl

In samenwerking met de stichting FCIC wil de patiëntenorganisatie IC Connect de impact van een IC opname voor patiënten en hun naasten beperken. Een opname op de intensive care-afdeling is vaak een acute gebeurtenis en daardoor omgeven met schrik en zorg. Zowel voor patiënt als familie/naasten kan de impact van de opname en haar gevolgen, heel groot zijn, ook op langere termijn. Helaas wordt dit nog vaak onderschat. Deze website wil een richtingwijzer zijn voor iedereen die zoekt naar (h)erkenning en informatie rond alles wat zich kan afspelen bij en na een intensive care-opname.

Klik hier voor de website IC Connect